ન્યુ ગણેશ સોન્ગ I Nij Mandiriya Aap Birajo Gunpati I Ganesh Song | Pamela Jain

#surmandir #soormandir #newganeshbhajan #pamelajain Song : Nij Mandiriya Aap Birajo Gunpati Album : Nij Mandiriya Aap Birajo Gunpati Singer : Pamela

FILE INFORMATION
Name ન્યુ ગણેશ સોન્ગ I Nij Mandiriya Aap Birajo Gunpati I Ganesh Song | Pamela Jain
Channel
soormandir
Views 28,117
Like 170
DisLike 22
Duration 06:39 Min
Uploaded On 05 September 2019
Tags: I Nij Mandiriya Aap Birajo Gunpati I Ganesh Song Pamela Jain